खैरहनी नगरपालिकाले निर्माण गरेको सभाहलको समुद्द्घाटन कार्यक्रम