FAQs Complain Problems

Flash News

वडा नं. ७

खैरहनी नगरपालिका साविक खैरहनी गा.वि.स. वडा नं.३ र ५ मिलेर बनेको हो | नगरपालिका आफैले गरेको घरधुरी तथा जनसंख्या सर्वेक्षणमा,यस वडाको जनसंख्या ३५१८ रहेको छ भने,

घरधुरी संख्या जम्मा ६८७ रहेको छ | 

जम्मा क्षेत्रफ़ल ४.०८ वर्ग कि.मि. रहेको छ |

Documents: