खैरहनी नगरपालिका राहत कोषमा हालसम्म जम्मा भएको नगद तथा जिन्सीको विवरण