FAQs Complain Problems

खैरहनी नगरक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ??

पूर्वाधार विकास
9% (46 votes)
कृषि, पर्यटन र उद्योग
27% (142 votes)
सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य
16% (81 votes)
माथिका सबै
48% (248 votes)
Total votes: 517