खैरहनी नगरक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कुन विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त होला ??

पूर्वाधार विकास
9% (37 votes)
कृषि, पर्यटन र उद्योग
29% (125 votes)
सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य
16% (69 votes)
माथिका सबै
47% (201 votes)
Total votes: 432