खैरहनी नगरपालिकाले हालको मितिसम्म वितरण गरेको राहतको विवरण !