वडा नं. ४

खैरहनी नगरपालिका साविक चैनपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ र ९ मिलेर बनेको हो | आ.व.०७४/०७५ मा नगरपालिका आफैले गरेको घरधुरी तथा जनसंख्या सर्वेक्षणमा,यस वडाको जनसंख्या ४०७७ रहेको छ भने,

घरधुरी संख्या जम्मा ८५१ रहेको छ | 

जम्मा क्षेत्रफ़ल ७.१२ वर्ग कि.मि. रहेको छ |