FAQs Complain Problems

Audio Notice Board !!!

खैरहनी नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सबै सूचना तथा जानकारीहरुलाई Audio Voice मार्फत नगरवासीहरु समक्ष पुर्याउने हेतुले, Audio Notice Board Service सेवा सुचारु गरिएको छ !!!!

            Audio Notice Board Service को सुचनाहरु सुन्नको लागी 1618056582885 मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ !!!!!