खैरहनी नगरपालिकामा बसेको २०७९ जेष्ठ महिनाको कार्यपालिका बैठक निर्णय!